Educación Infantil

INNOVACIÓN NA ETAPA DE INFANTIL

 

1. INTELIXENCIAS MÚLTIPLES

 
Todos somos intelixentes, pero cada un de nós destaca máis nunha determinada parcela. Coñecer onde somos mellores axúdanos a enfrentarnos con maior éxito á vida.
Poñendo en práctica todas estas intelixencias iníciase un proceso de crecemento persoal que beneficia o desenvolvemento integral de cada neno e capacítao para o seu desenvolvemento na vida.
 
A integración das intelixencias múltiples no ámbito educativo:
 
 • Aumenta considerablemente o interese do alumno por aprender.
 • Incrementa notablemente a autoestima dos alumnos, ya que ninguén queda excluído.
 • Desenvolve o traballo cooperativo, onde cada un aporta as súas mellores facetas.
 • Constata que se pode incrementar a aprendizaxe hasta nun 40%.
 
 

2. PLAN DE INNOVACIÓN MATEMÁTICA

 
Os alumnos aprenden un mesmo concepto matemático de distintas maneiras proporcionadas por cada unha das oito intelixencias múltiples.
Hai que traballar as matemáticas dentro e fora da aula, proporcionando as ferramentas e extratexias necesarias para elo.
 

3. APRENDIZAXE DE IDIOMAS

 
No proceso de aprendizaxe das linguas desempeña un papel moi importante o momento no que se empeza. Por ese motivo os alumnos de Educación Infantil asisten todas as semanas a unha sesión en lingua extraneira (inglés) cun auxiliar de conversa nativo.
 
 

4. NOVAS TECNOLOXÍAS DENTRO DA AULA

 
Contamos com tres aulas Kidsmart.
 
Os obxectivos que se pretende acadar son:
 
 • Estimular as competencias cognitivas e sociais dos nenos a través do uso da máis avanzada tecnoloxía.
 • Familiarizarse progresivamente co uso do ordenador.
 • Ampliar e reforzar aprendizaxes realizados dentro da aula comoa o razoamento matemático, a adquisición de vocabulario, establecer relacións ou a iniciación á linguaxe escrita.
 

5. PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DA LINGUAXE INFANTIL

 
Levado a cabo polos especialista em Audición e Linguaxe do centro, trátase dun programa de estimulación da linguaxe nos primeiros anos, dado que existe unha relación clara entre a linguaxe, a memória e a atención.
Baséase no traballo dos seguintes aspectos desde idades temperás:
 
 • Discriminación auditiva.
 • Relaxación, respiración e soplo.
 • Praxias
 • Fonética e fonoloxía.
 • Morfosintaxe.
 • Léxico-semántica.
 • Habilidades comunicativas e metalingüísticas.
 

6. BITS DE INTELIXENCIA

 
Destinados a estimular as áreas cerebrais da vista e o oído.
 

7. TRABALLAMOS OS VALORES

 
Ir á escola non só significa aprender coñecemento, senón tamén normas, valores, maneiras de facer e ser: resolver conflictos, xestionar tensións, adquirir hábitos, respetar…

 

 
 
 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO

 • Informar por escrito ou ben en Portería (coa data do día do acontecemento e o nome do neno/a), cando o alumno/a  altere o ritmo habitual (uso do comedor, merenda, actividades extraescolares, persoa que o recolle, etc.).
 • A roupa que o neno/a trae ao colexio, debe ter o nome e levar goma para colgar nas súas perchas (abrigos, gorros, chándal, mandilón...). No mandilón, o nome deberase colocar na parte dianteira.
 • Non está permitido o acceso dos pais ás aulas ou aos corredores das clases en horario escolar.
 • Os nenos/as deben vir ao colexio co uniforme escolar, excepto nos meses de xuño e setembro, que virán con roupa de rúa todos os días. Para os alumnos de 3 anos será necesario unha muda para poder cambialos cando sexa preciso. (Traela nunha bolsa pequena co seu nome e cada prenda marcada tamén co nome do alumn@). No caso de ser utilizada, é necesario repoñela inmediatamente.
 • No caso de 4 e 5 anos, o centro, dispón de mudas que deben ser devoltas, limpas, o antes posible.
 • Á hora de entrada os alumnos serán conducidos á galería pola porteira. Á hora da saída, os nenos serán entregados polas mestras no hall de entrada do colexio. Se algún pai desexa falar con elas, esperará a que sexan entregados todos os nenos.
 • Os pais deben ler con atención as circulares, non será recollida ningunha fóra do prazo establecido.
 • Nas celebracións de santos ou aniversarios, recomendamos moderación nas bolsas (non máis de tres lambetadas). As invitacións ás festas débense facer directamente a través das familias, nunca a través dos nenos na aula.
 • Os alumnos/as que o desexen, poderán traer algo para merendar durante o recreo . En tres as merendas deberán traer o nome do alumno/a.
 • Tamén traerán unha gorra co seu nome que permanecerá no centro para usar cando saian ao patio exterior
 • Os alumnos/as non deben traer xoguetes nin cousas de valor, xa que o colexio non se fará responsable delas en caso de perda.
 • O equipamento escolar (chándal, mandilón, pantalón curto, gorra e uniforme) está á venda no colexio, pódese reservar a través da secretaría ou en portería.
 • Os neno/as non poden acudir ao centro enfermos, e é moi importante lembrar que teñen que pasar vintecatro horas sen febre nin antipiréticos antes de asistir o colexio.
 • As ausencias superiores a un 15%, sen xustificar, teñen que ser notificadas á Consellería.
 • A administración de medicamentos farase baixo prescrición médica. Non se administrará ningún tipo de medicamento a un alumno/a que non conte con esa prescrición.