Educación Infantil

INNOVACIÓN NA ETAPA DE INFANTIL

 

1. INTELIXENCIAS MÚLTIPLES

 
Todos somos intelixentes, pero cada un de nós destaca máis nunha determinada parcela. Coñecer onde somos mellores axúdanos a enfrentarnos con maior éxito á vida.
 
Poñendo en práctica todas estas intelixencias iníciase un proceso de crecemento persoal que beneficia o desenvolvemento integral de cada neno e capacítao para o seu desenvolvemento na vida.
 
A integración das intelixencias múltiples no ámbito educativo:
 
 • Aumenta considerablemente o interese do alumno por aprender.
 • Incrementa notablemente a autoestima dos alumnos, ya que ninguén queda excluído.
 • Desenvolve o traballo cooperativo, onde cada un aporta as súas mellores facetas.
 • Constata que se pode incrementar a aprendizaxe hasta nun 40%.
 
 

2. PLAN DE INNOVACIÓN MATEMÁTICA

 
Os alumnos aprenden un mesmo concepto matemático de distintas maneiras proporcionadas por cada unha das oito intelixencias múltiples.
Hai que traballar as matemáticas dentro e fora da aula, proporcionando as ferramentas e extratexias necesarias para elo.
 

3. APRENDIZAXE DE IDIOMAS

 
No proceso de aprendizaxe das linguas desempeña un papel moi importante o momento no que se empeza. Por ese motivo os alumnos de Educación Infantil asisten todas as semanas a unha sesión en lingua extraneira (inglés) cun auxiliar de conversa nativo.
 
 

4. NOVAS TECNOLOXÍAS DENTRO DA AULA

 
Contamos com tres aulas Kidsmart.
 
Os obxectivos que se pretende acadar son:
 
 • Estimular as competencias cognitivas e sociais dos nenos a través do uso da máis avanzada tecnoloxía.
 • Familiarizarse progresivamente co uso do ordenador.
 • Ampliar e reforzar aprendizaxes realizados dentro da aula comoa o razoamento matemático, a adquisición de vocabulario, establecer relacións ou a iniciación á linguaxe escrita.
 

5. PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DA LINGUAXE INFANTIL

 
Levado a cabo polos especialista em Audición e Linguaxe do centro, trátase dun programa de estimulación da linguaxe nos primeiros anos, dado que existe unha relación clara entre a linguaxe, a memória e a atención.
Baséase no traballo dos seguintes aspectos desde idades temperás:
 
 • Discriminación auditiva.
 • Relaxación, respiración e soplo.
 • Praxias
 • Fonética e fonoloxía.
 • Morfosintaxe.
 • Léxico-semántica.
 • Habilidades comunicativas e metalingüísticas.
 

6. BITS DE INTELIXENCIA

 
Destinados a estimular as áreas cerebrais da vista e o oído.
 

7. TRABALLAMOS OS VALORES

 
Ir á escola non só significa aprender coñecemento, senón tamén normas, valores, maneiras de facer e ser: resolver conflictos, xestionar tensións, adquirir hábitos, respetar…