Equipo docente

EQUIPO DIRECTIVO 

 • Mª Esther Rodríguez Camino  (directora)
 • Rosa Mª Rodríguez Camino (xefa  de Estudos) 
 • María Vázquez Álvarez ( coordinadora DO  e secretaria) 
 • Hilda Ruíz Casanova  (coordinadora de EP)
 • Cristina Méndez López (coordinadora de EI)

 

XEFES/AS DE DEPARTAMENTOS

 • Saleta Pérez Garrido (Dep.  Lingüística)                                 
 • Ángel Dapena Gil (Dep. Ciencias)                                             
 • María Vázquez Álvarez  (Dep. Orientación)
 • Isabel Rodríguez Ferreiros (E. N.D. L.)
 • Mª Esther Rodríguez Camino (Plurilingüismo e actividades extraescolares)
 • Rosa Mª Rodríguez Camino (Linguas estranxeiras)
 • Noelia López Dacosta (Deportes)
 • Luis Conde Carnero (Voz Natura e Radio escolar)
 • Saleta Pérez Garrido (Biblioteca)
 • Patricia Martínez  Rodríguez  (Plan dixital)
 • Victoria Aceiro Martínez (Artística)
 • Ibán Pérez Rodríguez (Música)
 • Mª Mar Fernández Sánchez(Plan lector)
 • Cristina Méndez López (Redes sociais)

                                                     

TITORÍAS

 • Ana Inmaculada González Fernández (3 ANOS)                                         
 • Raquel Vidal Arias (4 ANOS)                                                     
 • Cristina Méndez López (5 ANOS)                                                       
 • Hilda Ruíz Casanova (1º E.P.)                                                         
 • Leticia Fernández Corujo (2º E.P.)                                                          
 • Mar Fernández Sánchez (3º E.P.)                                                       
 • Ibán Pérez Rodríguez  (4º EP)
 • Saleta Pérez Garrido (5º E.P.)                                                       
 • Nela Loureiro Viéitez (6º E.P.)                                       
 • Noelia lópez Da Costa (1º E.S.O.)                                      
 • Victoria Aceiro Martínez (2º E.S.O.)                                
 • Patricia Martínez Rodríguez (3º E.S.O.)                                 
 • Luis Conde Carnero  (4º E.S.O.)                                      

 

DOCENTES SEN TITORÍA

 • Mª Esther Rodríguez Camino
 • Mª Carmen Castaño Aira
 • Sara Álvarez Otero
 • Isabel Rodríguez Ferreiros
 • Nerea Pérez Castro
 • Adrián Vázquez Rivera
 • Ángel Dapena Gil
 • Iván García Luaces
 • María Vázquez Álvarez
 • Mª Rosa Rodríguez Camino
 • Clara Rodríguez Fernández

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

 • María Vázquez Álvarez, orientadora, psicóloga e PT.
 • Clara Rodríguez Fernández, especialista en Audición e Linguaxe.
 • Adrián Vázquez Rivera, psicopedagogo.
 • Nela Loureiro Viéitez, especialista en pedagoxía terapéutica.