Equipo docente

EQUIPO DIRECTIVO 

 • Mª Esther Rodríguez Camino  (directora)
 •  Rosa Mª Rodríguez Camino (xefa  de Estudos) 
 • María Vázquez Álvarez ( coordinadora DO  e secretaria)
 • Remedios Sánchez Estévez (coordinadora de ESO)    
 • Saleta Pérez Garrido  (coordinadora de EP)
 • Hilda Ruiz Casanova (coordinadora de EI)

 

XEFES/AS DE DEPARTAMENTOS

 • Remedios Sánchez Estévez (Dep.  Lingüística)                                 
 • Emilio Sotelo Álavarez (Dep. Ciencias)                                             
 • María Vázquez Álvarez  (Dep. Orientación)
 • Remedios Sánchez Estévez (E. N.D. L.)
 • Mª Esther Rodríguez Camino (Linguas estranxeiras, Plurilingüismo e actividades extraescolares)
 • Rosa Mª Rodríguez Camino (Seccións bilingües)
 • David Esporas Placer (Deportes)
 • Luis Conde Carnero (Voz Natura)
 • Saleta Pérez Garrido (Biblioteca)
 • Iria Penoucos Vázquez (Tics)
 • Victoria Aceiro Martínez (Artística)
 • Ibán Pérez Rodríguez (Música)
 • Mª Mar Fernández Sánchez(Plan lector)

                                                     

TITORÍAS

 • Raquel Vidal Arias (3 ANOS)                                         
 • Cristina Méndez López (4 ANOS)                                                     
 • Mª Hilda Ruiz Casanova (5 ANOS)                                                       
 • Noelia González Vidal (1º E.P.)                                                         
 • Mª Mar Fernández Sánchez (2º E.P.)                                                          
 • David Esporas Placer (3º E.P.)                                                       
 • Ana Inmaculada González Fernández  (4º EP)
 • Ibán Pérez Rodríguez (5º E.P.)                                                       
 • Saleta Pérez Garrido (6º E.P.)                                       
 • Iria Penoucos Vázquez(1º E.S.O.)                                      
 • Isabel Rodríguez Ferreiros (2º E.S.O.)                                
 • Remedios Sánchez Estévez (3º E.S.O.)                                 
 • Luis Conde Carnero  (4º E.S.O.)                                      

 

DOCENTES SEN TITORÍA

 • Mª Esther Rodríguez Camino
 • Mª Carmen Castaño Aira
 • Beatriz Pérez Díaz
 • Isabel Quiroga Ferreño
 • Mercedes Rodríguez Valcárcel
 • Victoria Aceiro Martínez
 • Adrián Vázquez Rivera
 • Emilio Sotelo Álvarez
 • María Vázquez López
 • Mª Rosa Rodríguez Camino
 • Clara Rodríguez Fernández

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

 • María Vázquez Álvarez, orientadora, psicóloga e PT.
 • Clara Rodríguez Fernández, especialista en Audición e Linguaxe.