Historia de centro

1915O Colexio Divina Pastora comezou o seu labor en Monforte, momento no que se construíu sobre as antigas ruínas do convento de San Jacinto. O día 6 de outubro de 1915 comezaron as clases con 10 alumnas, que foron 98 ao final dese mesmo ano.

En 1917 xa había internas e anos despois podíanse cursar nel estudios de Maxisterio, modalidade que deixou de impartirse en 1975. A principios dos anos 30, incluso se incorporaron alumnos: o colexio era mixto.

O fundador foi Faustino Míguez, tío de Celso Emilio Ferreiro, que enviou ás súas sobriñas a estudiar internas nel.

 

2008

O día 8 de abril de 2008 constiúese a Fundación Educativa Torre de Lemos que pon fin á historia do colexio Divina Pastora como centro de ensino relixioso pertencente á orde das Calasancias, dando paso a unha nova entidade de natureza laica e sen ánimo de lucro.

 

2015

Hoxe o colexio Torre de Lemos segue a ser un centro concertado que ofrece unha alternativa educativa a nenos e nenas de idades comprendidas entre os tres e os dezaseis anos. Un equipo de educadores de case trinta persoas encárgase de dar resposta ao reto de formar integralmente a cada alumno/a. Non cabe dúbida de que pertencer á comunidade escolar do colexio Torre de Lemos significa gozar de educadores entregados, de mestres preocupados por cada alumno e dun equipo que se esforza por ofrecer ás familias os servizos necesarios para facer a súa vida máis doada.