Departamento de Orientación

 

Responsables

 • María Vázquez Álvarez, coordinadora do Departamento, orientadora, psicóloga e especialista en Pedagoxía Terapéutica.
 • Clara Rodríguez Fernández, mestra especialista en Audición e Linguaxe.
 • Hilda Ruíz Casanova, especialista en Audición e Linguaxe.
 • Adrián Vázquez Rivera mestre e psicopedagogo.
   

Horario de atención a pais: calquera día da semana, previa petición de hora.

Contacto: poden contactar co Departamento de Orientación a través da axenda escolar dos alumnos, a través da axenda do Departamento que hai en Portería, por teléfono (982 400 350) ou na seguinte dirección de e-mail Esta dirección de correo electrónico está protexida contra spambots. Vostede necesita ter Javascript activado para poder vela. : DO@torredelemos.es

 


Ámbitos de intervención

Cos alumnos

Co obxecto de lograr unha adecuada atención á diversidade, lévanse a cabo actuacións tales como:

 • Avaliacións psicopedagóxicas individuais do alumnado.
 • Elaboración e actualización de informes para os alumnos con necesidade específica de apoio educativo.
 • Atención individualizada a alumnos con dificultades de aprendizaxe, retraso madurativo, problemas emocionais, trastornos de conduta, déficit de atención, hiperactividade (TDAH), etc.
 • Coordinación con axentes externos: Equipos de orientación, psicólogos, Asuntos Sociais, Menores, etc.
 • Hábitos de estudio e planificación (no 3º ciclo de primaria e en ESO).
 • Programa de orientación vocacional en Secundaria.
 • Planificación e posta en marcha de grupos de alumnado estranxeiro para a adquisición da linguaxe e integración na dinámica xeral do centro.
 • Elaboración de programas de habilidades sociais para aqueles alumnos que o precisen.


Co profesorado

 • Asesoramento, colaboración, presentación de recursos e instrumentos na elaboración das programacións no que respecta ás medidas de atención á diversidade.
 • Coordinación dos grupos de Apoio e Reforzo Educativo en horario escolar.
 • Seguimento de alumnos con dificultades específicas, coordinando pautas de actuación.
 • Deseño do Plan de Orientación Académico e Profesional.
 • Deseño de actuacións cara á elaboración dun bo consello orientador nos casos en que é prescriptito.
 • Coordinación na realización de adaptacións curriculares.
 • Asesoramiento psicopedagóxico nas reunións de avaliación.
 • Elaboración e apoio no desenvolvemento do Plan de Acción Titorial (PAT) coa realización de titorías específicas en distintos niveis.


Coas familias

 • Entrevistas individuais: seguimento específico da evolución do alumno, información sobre resultados de exploración psicopedagóxica, etc.
 • Entrevistas conxuntas cos titores.
 • Reunións xerais sobre distintos aspectos como: información sobre probas psicopedagóxicas, orientación vocacional, etc.