Transporte escolar

Servicio a disposición dos alumnos de EI e EP.

Consta de dúas viaxes diarias: unha ruta de mañá para traer aos alumnos ao colexio e unha ruta de regreso ás súas casas unha vez rematado o tempo adicado ao comedor escolar.

Os usuarios de transporte son recollidos e deixados nos lugares que indiquen as súas familias e viaxarán sempre acompañados por un monitor.

A posta en funcionamiento deste servizo depende da demanda que exista a comenzo de cada curso escolar.