Servizo de custodia

O servizo de custodia do Colexio torre de Lemos comeza ás 8.00 h.  para atender as necesidades das familias que madrugan máis. É un espazo compartido por todos os alumnos de EI e EP e o obxectivo fundamental que persegue é que os nenos gocen xogando e compartindo tempos con compañeiros de distintas idades e clases, ademais de axudar aos seus pais a atender as súas responsabilidades laborais con tranquilidade. Lévase a cabo nunha das galerías que hai na pranta baixa do colexio e é atendido por persoal docente e de portería.  O horario deste primeiro tramo abarca ata a entrada dos alumnos a clase e resulta gratuito para as familias.

Pola tarde, a custodia comeza ás 16:30h  ( de 15,30 a 16,30 para aqueles alumnos que asisten a comedor) e remata ás 19:30h. Os alumnos farán distintas actividades:

Os alumnos de EI poderán participar en obradoiros de diversa natureza como idiomas, baile, cine, predeporte, reciclaxe, etc. Os alumnos de EP e ESO adicarán este tempo a estudiar e facer os deberes na aula de custodia, contando co apoio e asesoramento constante dun mestre do colexio.

A nivel económico, a custodia de tarde divídese en dous tramos: gratuito desde as 16:30h ás 18:30h, e de pago entre as 18:30h e as 19:30h.

Os horarios de entrada ás custodias de tarde son os seguintes:

- 16,30 h

- 17,30 h

- 18,30 h

Os horarios de saída das custodias serán os seguintes:

- 16,30h para os alumnos que queden ao comedor do colexio e aproveiten toda a hora de custodia do comedor.

- 17,30 h

- 18,30 h

- 19,30 h

Para garantir o bo servicio das mesmas; non se poderá entrar nin saír das clases de custodia fóra dos horarios sinalados anteriormente.