Educación Secundaria

 

Nesta etapa centrámonos na preparación académica do alumnado e na súa orientación académico-profesional. Ao longo de catro cursos os alumnos cursarán unha serie de materias troncais e optativas 

que os prepararán para a continuación dos seus estudos postobrigatorios ou para a súa inserción no mundo laboral.

 

Propoñemos un método baseado na autonomía competencial do alumnado, o espíritu crítico, a iniciativa e motivación persoal, o traballo diario, o respecto a uns valores fundamentais de relación e convivencia, acompañamento, axuda e comunicación constante.

 

A través de programas especiais como a radio escolar, actividades na biblioteca, inmersións lingüísticas  nacionais ou no estranxeiro, viaxes culturais, participación en certames e concursos de distinta natureza, preparación de exames de inglés Cambridge, actividades culturais, tradicionais e deportivas, Voz Natura, etc. pretendemos completar a formación do alumnado proporcionándolle unha visión ampla e multidisciplinar da realidade actual e da sociedade na que  viven e se desenvolven.

 

Comunicación permanente coas familias a través da plataforma Educamos: comunicación de faltas de asistencia, incidencias, datas de exames, entrega de traballos, calificacións, deberes, circulares, comunicados, etc.