Comedor escolar

 

 

          MENÚ ESCOLAR ABRIL 2024   

 

 

A comida é preparada a diario no centro baixo  estritas medidas de hixiene e seguridade alimentaria.

Os alumnos/as poden acollerse a este servizo de maneira continuada ou ben facelo aqueles días que o precisen, avisando en secretaría o mesmo día pola mañá.

Elabóranse menús especiais para alumnos con alerxias e intolerancias ou por prescripción médica.

Os menús son elaborados baixo a supervisión dun especialista en nutrición con productos frescos da zona.

HORARIOS DE COMEDOR:

Contamos con tres comedores, un para cada etapa educativa:

smileyEI, de 14:15h a 15:30h.

smileyEP: de 14.00 a 15.00h.

smileyESO, de 14:00h a 15:00h.

Os alumnos que queden ao comedor poderán ser recollidos ás 15,30h.Os menús do comedor son enviados ao comezo de cada mes ás familias a través da plataforma Educamos.