Comedor escolar

A comida é preparada a diario no centro baixo unhas estritas medidas de hixiene e seguridade alimentaria.

Os alumnos/as poden acollerse a este servizo de maneira continuada ou ben facelo aqueles días que o precisen, avisando en secretaría o mesmo día pola mañá.

HORARIOS DE COMEDOR:

A consecuencia da situación de pandemia causada pola Covid-19, o servzo  experimentou notables modificacións no horario e nos espazos, contando con tres comedores, un para cada etapa educativa:

smileyEI, de 14:30h a 15:30h.

smileyEP: 1ª quenda ás 13:4h, 2ª quenda ás 14:25h.

smileyESO, de 14:05 a 15:30h

Os alumnos que queden ao comedor poderán ser recollidos nos seguintes horarios:

- 15,30h

- 16,00 h

 

 

CONSULTA DO MENÚ:

Os menús do comedor poden consultarse nos taboleiros de anuncios  que están no hall de entrada e diante de secretaría así como na páxina web do colexio. A xestión do comedor corresponde directamente ao colexio dende o mes de setembro de 2016.

 

DESCARGUE NO SEGUINTE ENLACE O MENÚ DE OUTUBRO 2021:                                   

    

MENÚ DE OUTUBRO