Secretaría

A persoa encargada da Secretaría do colexio é Mercedes Sotelo Álvarez, que ten ao seu cargo a xestión de documentos académicos e os arquivos do centro. Todos os certificados e demais documentación académica expídese en Secretaría ( matriculacións, altas, baixas, certificados de estudios, expedientes académicos, títulos, cobro de recibos,comedor, transporte , actividades extraescolares, etc.).

Horario: de luns a venres de 9:00 h a 14:30 h e de 16:00  a 17:30h.
Mes de agosto pechado.

Contacto:
Teléfono: 982 400 350.
e-mail: secretaria@torredelemos.es

 

 

 

AVISO !!!     

As altas e baixas nas actividades extraescolares que oferta o centro tramítanse a través da secretaría.
Non se reembolsará ningunha mensualidade polas baixas non comunicadas á persoa encargada da mesma.
 
 
SEGURO ESCOLAR:
 
O seguro escolar de accidentes do alumnado (voluntario) está concertado con MAPFRE.
En caso de accidente escolar, é preciso cubrir na secretaría do colexio o parte de accidentes correspondente antes de acudir aos centros médicos concertados, que son:
 
Clínica Torresalud en Monforte de Lemos: Teléfono 982 40 08 94
Clínica Nosa Señora dos Ollos Grandes en Lugo: Teléfono 982 28 40 40
 
O seguro escolar non se fai cargo  cando se acode a un centro médico diferente dos sinalados anteriormente.
 
Para máis información, podedes descargar aquí as condicións particulares.
 
 
TOKAPP SCHOOL
 
 
TokApp School é unha ferramenta de comunicación entre o centro e as familias rápida e sinxela de tal xeito que éstas poderán ter información inmediata, ademáis de poder responder cando o centro llelo solicite.
Ante calquera dúbida sobre o seu funcionamento poñédevos en contacto co colexio.