Venta de libros

 

LIBROS DE TEXTO CURSO 2017-18. Descargar aquí.

 

Estimados pais/nais/titores:

O dispón  de servizo de venta de libros de texto en todos os niveis educativos (EI, EP e ESO). Para iso, os pais/nais que o desexen só teñen que cubrir o formulario de reserva que se xunta a este escrito e entregalo na Secretaría do colexio xunto coa cantidade de 30€ por alumno en concepto de reserva.

Descargar o formulario de reserva

CONDICIÓNS DE VENTA DOS LIBROS DE TEXTO

 

1.    O prezo dos libros de texto adquiridos no colexio será o prezo recomendado de venta ao público polas editoriais.

2.    Aqueles alumnos que adquiran os libros no colexio, poderán beneficiarse dunha serie de vantaxes para eles e as súas familias que se expoñen a continuación:

·         Cada lote completo que se adquira irá acompañado da axenda escolar como agasallo do colexio.

·         Aplicarase un desconto do 5% a cada lote completo que se merque, independentemente do número de irmáns que sexan en cada caso.

Cando unha familia faga oficial a súa reserva de libros no colexio a través da firma do formulario que acompaña este escrito, adquire o compromiso de mercar os libros reservados. Se por calquera motivo non os quixera despois, perderá a cantidade entregada en concepto de depósito.

 

·         Esa cantidade de reserva será descontada do prezo final dos libros no momento de aboalos.

 

·         As familias poderán recoller os libros no colexio a partir do día 1 de setembro.

 

3.    O listado de libros de texto para o vindeiro curso escolar xunto coa tarifa de prezos de cada un, faranse públicos no mes de xuño en torno ao día 15.

 

  1. Como todos os anos, aquelas persoas que desexen mercar os libros de texto en calquera outro establecemento da localidade, poderán facelo solicitando o listado ao colexio.

 

  1. O prazo para solicitar a axuda para a adquisición dos libros de texto e fondo solidario da Xunta de Galicia rematará o venres 23 de xuño. Todos os libros que pertenzan ao fondo de libros deberán ser depositados no centro na data que cada profesor lle indique aos seus alumnos, e en todo caso, na data límite do 23 de xuño.
  2. Non se recollerá ningún libro pertencente ao fondo de libros que se atope en mal estado, circunstancia que impedirá solicitar as axudas correspondentes.