Uniforme escolar

 

Todos os alumnos do colexio virán debidamente uniformados, coa excepción dos alumnos de ESO que non levarán uniforme.
 
Todos os alumnos sen excepción, traerán o chándal do colexio os días que teñan clase de Educación Física ou Psicomotricidade.
 
O uniforme escolar está  a disposición das familias no propio colexio.