Membros do Consello Escolar

Presidenta

  •  Mª Esther Rodríguez Camino

 

Representantes da Titularidade

  •  Mª Esther Rodríguez Camino
  •  María Vázquez Álvarez
  •  Rosa Mª Rodríguez Camino

 

Representantes do Profesorado

 

Representantes dos pais/nais de alumnos

Representantes dos/das alumnos/as

Representastes do PAS