Membros do Consello Escolar

Presidenta

 •  Mª Esther Rodríguez Camino

 

Representantes da Titularidade

 •  Mª Esther Rodríguez Camino
 •  María Vázquez Álvarez
 •  Rosa Mª Rodríguez Camino

 

Representantes do Profesorado

 • Iván García Luaces.
 • Nela Loureiro Viéitez.
 • Adrián Vázquez Rivera.
 • Raquel Vidal Arias.

 

Representantes dos pais/nais de alumnos

 • Astrid Losada Pasín.

 

Representantes dos alumnos

 • Mario Jiménez Pérez.
 • David Rodríguez González.

 

Representantes do PAS

 • Mercedes Sotelo Álvarez