Reforzo educativo

Todas as clases de reforzo son gratuítas para as familias. Ditos reforzos serán voluntarios e levaranse a cabo no horario de custodias.