Escola de Pais

       A partcipación das familias no proceso de ensino e aprendizaxe dos seus fillos é fundamental, tanto para os nenos como para os propios pais. Desde o centro  somos conscientes desa importancia, así como da necesidade de colaborar nuha tarefa única, fascinante e agotadora na que todos podemos e debemos participar. A través da Escola de Pais do colexio, queremos contribuír a xudar e a ser axudados nesta misión. Para acadar este obxectivo, programamos unha serie de actividades  formativas, de concienciación, etc. que enumeramos a continuación:

        19 DE OUTUBRO DE 2022

 

     8 DE NOVEMBRO DE 2022